บ้านกัญญาภัทร เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง

รายละเอียด

ทางบ้านกัญญาภัทรต้องการความช่วยเหลือจากผู้จิตอาสาผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ บ้านกัญญาภัทร-เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง135 หมุ...

0.00
0%
จากเป้าหมาย 15,000.00 บาท
  • วันที่เหลือ: 103 วัน
  • ผู้สนับสนุน: 215
  • Life and Share web 01-16
  • Life and Share web 01-15

รู้จัก Life and Share

Life and Share คืออะไร ในปัจจุบันมีผู้ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรหรือบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรในด้านต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ องค์กรหรือบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรยังคงต้องการสื่อกลางเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อขอความช่วยเหลือและทำให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทางบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าวนี้ จึงมีความคิดริเริ่มจัดทำโครงการ “Life and Share” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ระหว่างมูลนิธิหรือโครงการ กับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค เพื่อการรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนและช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนทั่วไป

ข่าวสาร